Zevende nieuwsbrief van Medieval Memoria Research in the Low Countries

De nieuwsbrief van februari 2011 informeert de lezer in de diepte over een aantal recente publicaties. Verder is er uitgebreid aandacht voor de zeven MeMO-sessies op het International Medieval Congress in Leeds (11 tot 14 juli 2011). Binnen het domein van de Cartusiana is er eveneens een gerelateerde sessie. Tenslotte wijzen we op de andere besproken nieuwtjes, zoals de websites over de graven in de Grote Kerk van Amsterdam en de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch.

Alle informatie over het project alsook de nieuwsbrief kan u downloaden vanaf de website: http://mmr.let.uu.nl/index.html

De pdf-versie van de nieuwsbrief is rechtstreeks bereikbaar op: http://mmr.let.uu.nl/pdf/MMR_007.pdf