Workshop Grafcultuur in Laatmiddeleeuws en Vroegmodern Nederland

VU Amsterdam, 27 en 28 januari 2011, zaal 14A-03M
Workshop voor (kunst)historici, archeologen, genealogen en antropologen. Ter sprake komen onder meer de correspondentie tussen de religieuze opvattingen over het levenseinde en de behandeling van het dode lichaam, en de grafcultuur als uitdrukking van sociale gelaagdheid en groepsidentiteit.

Workshop voor (kunst)historici, archeologen, genealogen en antropologen. Ter sprake komen onder meer de correspondentie tussen de religieuze opvattingen over het levenseinde en de behandeling van het dode lichaam, en de grafcultuur als uitdrukking van sociale gelaagdheid en groepsidentiteit.

Informatie over het programma en aanmelden: www.let.vu.nl/grafcultuur

Donderdag 27 januari 2011

Introductie (Koen Goudriaan en Viera Bonenkampová)

Sessie I: De veelzijdigheid van de grafcultuur (9.30 - 13.00)

‘Stemmen uit het graf: de iconografie van het grafmonument als communicatiemiddel’ (Sanne Frequin)

‘Efemere dodenmemorie: het castrum doloris’ (Peter van Dael)

‘‘Denkend aan Holland’: memorie en mobiliteit rondom Het Bildt in Friesland 1525-1625 (Kees Kuiken)

‘De opkomst van de lijkrede’ (Koen Goudriaan)

Sessie II: Grafcultuur in adellijke kringen (14.00 - 17.00)

‘Adellijke herinneringscultuur: Anna van Croy en de stad Edingen’ (Mirella Marini)

‘Over het lijk van vader. Een Engelse klacht over het graf van Willem III in de Regret Guillaume (1339)’ (Janet van der Meulen)

‘De Van Brederode-kapel te Vianen’ (Trudi Brink)

‘De eerste Nassau’s in Nederland. De identificatie, balseming en paleopathologie van de voorouders van Willem de Zwijger, begraven in de O.L.V. Kerk te Breda’ (George Maat)

Vrijdag 28 januari 2011

Sessie III: Grafcultuur in archeologische vondsten (9.30 - 13.00)

‘Begraven onder de zerken’ (Peter Biter)

‘De opgraving van de Catharinakerk in Eindhoven: archeologisch, fysisch, antropologisch en genetisch onderzoek van een grafveld uit de periode 1200-1850’ (Nico Arts)

‘Archeo-ethnobotanische analyses aan Laatmiddeleeuwse en Vroegmoderne inhumaties in Nederland: mogelijkheden betreffende interpretaties omtrent sociale (-economische) strata en wijze van begraving’ (Robine Houchin)

‘Funeraire archeologie: Materiële grafcultuur in laatmiddeleeuws en vroegmodern Delft’ (Mike Groen)

Sessie IV: Grafcultuur in schriftelijke bronnen (14.00 - 17.00)

‘Grafcultuur in Delft: grafboeken als een afspiegeling van de middeleeuwse families van Delft? ’ (Viera Bonenkampová)

‘In steen gebeiteld’ (Bram van der Hoven van Genderen)

‘Dood en begrafenis in het Amersfoortse Sint-Agnesconvent’ (Jan de Geest)

‘Sepultorum in domo nostra: lekenbegravingen in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580)’ (Rolf de Weijert)