Bibliografie

Exporteer 156 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan T  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z   [Show ALL]
T
van Tussenbroek, G. (2008).  Vroege baksteen in het graafschap Holland tot 1300. (Coomans, Thomas, Royen, Harry van, Ed.).Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe. The Question of the Cistercian Origin. 7, 115-132.
Tummers, H. (2001).  Die Grabstätten und Grabmonumente der Grafen und Herzöge von Geldern. (Stinner, Johannes, Tekath, Karl-Heinz, Ed.).Gelre, Geldern, Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern. 100, 55-64.
Trouillez, P. (2004).  Op weg naar een christenheid in de Lage Landen. (Nissen, Peter, Ed.).Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. 19-25.
Trouillez, P. (2004).  De eerste kerstening van de Lage Landen. Een verhaal van slagen en falen .... (Nissen, Peter, Ed.).Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. 9-17.
Trio, P., & Put E. (2006).  Lijst van de abten. 1136-1797. (Decavele, Johan, De Maeyer, Jan, Quaghebeur, Patricia, Trio, Paul, Ed.).De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. 481.
Trio, P. (1997).  Ganda en Blandinium tijdens de late middeleeuwen. Een historisch overzicht (13de-15de eeuw). (Declercq, G., Ed.).Ganda en Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs. 41-72.
Trio, P. (2013).  Ontwikkelingen te Oudenaarde in de late middeleeuwen op kerkelijk, godsdienstig en charitatief vlak. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 50, 325-356.
Trio, P. (1989).  Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 155, 279-380.
Trio, P., & Carnier M. (1997).  La confrérie nommée 'kalande'. Réminiscence d'une organisation à base décanale, dans le comté de Flandre au Moyen Âge. Preprints. Papers uitgegeven door de subfaculteit Letteren van de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk. 90, 11.
Trio, P. (2006).  De grote sterfte van 1438-39 in Ieper. Nieuwe inzichten op basis van een rekening van het O.L.V.-broederschap van Parijse studenten. Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming “société d’émulation” te Brugge. 143(1-2), 226-245.