Bibliografie

Exporteer 30 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel [ Type  (Asc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan U  [Alle filters opschonen]
Book
Book Chapter
Goudriaan, K. (2008).   Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 197-256.
van Uytven, R. (2002).  De Brabantse kloosters: hun politieke en sociaal-economische rol. (Vanhemelryck, Fernand, Ed.).Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant. 65-91.
Uyttenhove, L. (2019).  De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop?. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 27-56.
Ulrich, E. (2004).  De opgraving van het Agnesklooster. (Hinke, Jan, Hoitink, Yvette, Ulrich, Evert, Ed.).Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. 187-208.
Militzer, K. (2008).  Die Hospitaltätigkeit des Deutschen Ordens. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 421-436.
Uhrmacher, M. (2008).  Entstehung und Verbreitung von Leprosorien im Westen des Reiches. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 461-478.
van Bochove, T. (2004).  Groei en bloei van het Agnesklooster. 1385 - 1505. (Hinke, Jan, Hoitink, Yvette, Ulrich, Evert, Ed.).Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. 43-64.
Thüss, B. (2004).  Het Agnesklooster in woelige tijden. 1505 - 1652. (Hinke, Jan, Hoitink, Yvette, Ulrich, Evert, Ed.).Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. 65-98.
van Uytven, R. (2002).  Kanttekeningen bij kanunnik Van der Paele: Sprekende Palen en Groene papegaaien. (Bauer, Raoul, De Smet, Marjan, Meijns, Brigitte L.I., Trio, Paul, Ed.).In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. 30, 374-384.
Péricard-Méa, D. (2008).  L'accueil et les soins aux fous pèlerins dans des sanctuaires de la Lotharingie médiévale. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 437-460.
Bodart, E. (2008).  L'étude des traces matérielles de l'activité hospitalière en Belgique. La rencontre de l'archéologie et l'histoire. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 19-54.
Kusman, D. (2008).  Les hôpitaux et le crédit dans le duché de Brabant. XlIIe-XVe siècles. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 355-384.
Guilardian, D. (2008).  Les Tables des pauvres: une voie spécifique aux anciens Pays-Bas ?. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 257-276.
Irsigler, F. (2008).  Matriculae, xenodochia, hospitalia und Leprosenhäuser im Frühmittelalter. (Pauly, Michel, Uhrmacher, Martin, Pettiau, Hérold, Ed.).Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. 19, 323-340.
Oude Nijhuis, J. (2004).  Oldenzaal in de Middeleeuwen. (Hinke, Jan, Hoitink, Yvette, Ulrich, Evert, Ed.).Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. 13-36.
Uyttenhove, L. (2014).  Ruusbroec as a Theologian: The Holy Spirit. (Arblaster, John, Faesen, Rob, Ed.).A Companion to John of Ruusbroec. 51, 179-203.
Marijnissen, E. (2004).  Schatten van het Sint Agnesklooster. (Hinke, Jan, Hoitink, Yvette, Ulrich, Evert, Ed.).Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. 111-128.
Goudriaan, K. (2004).  Tertiarissen. Van lekenregel tot kloosterregel. (Hinke, Jan, Hoitink, Yvette, Ulrich, Evert, Ed.).Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. 37-41.