Bibliografie

Nip RIA. Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 229-244.
Roest B. Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 245-258.
Mulder-Bakker AB. Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 213-227.