Bibliografie

Exporteer 5 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Benders, Jeroen  [Alle filters opschonen]
2021
Benders, J. (2021). Bisschoppen schaduwen. Een verkenning van het landsheerlijk itinerarium in het Sticht Utrecht, circa 1150-1528. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 49-64). Hilversum: Verloren.
2018
Benders, J. (2018). 768-ca. 1400. Het geschreven woord in kerk en stad. In S. Folkerts & Verhoeven, G. (Red.), Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel (pp. 10-35). Zutphen: Walburg Pers.
2011
Mulder-Bakker, A. B. (2011). Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 213-227). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (2011). Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 229-244). Hilversum: Verloren.
Roest, B. (2011). Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 245-258). Hilversum: Verloren.