Bibliografie

Faesen R. Begijnen en het ontstaan van de literatuur in de volkstaal: De raadselachtige Hadewijch. In: De Preter A, Gielis M, Lamberigts M, editors. Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. Antwerpen: Halewijn; 2019. p. 57-73.
Faesen R. Hervormer van het kloosterleven in Frankrijk. In: Dlabačová A, Hofman R, editors. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. p. 178-9.
McGinn B. Essential Themes in Ruusbroec’s Mysticism. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 130-78. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
Arblaster J, Faesen R. Mysticism in the Low Countries Before Ruusbroec. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 5-46. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
Arblaster J, Faesen R. John of Ruusbroec’s Life and Works. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 47-80. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
De Baere G. Ruusbroec in Edition: Manuscript and Print. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 81-99. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
Andriessen J. Ruusbroec’s Influence Until c.1800. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 286-302. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
Arblaster J, Faesen R. John of Ruusbroec’s Life and Works. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 47-80. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).