Bibliografie

van Kan FJW. Twee vrouwenbroederschappen in middeleeuws Amersfoort. In: Dijkhof E, van Gent MJ. Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2007. pp. 217-227.