Bibliografie

van Kan FJ. Twee vrouwenbroederschappen in middeleeuws Amersfoort. In: Dijkhof E, van Gent MJ, editors. Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2007. p. 217-27. (Congresreeks).