Bibliografie

Exporteer 12 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Kan, Fred J. W. van  [Alle filters opschonen]
2007
van Kan, F. J. W. (2007). Twee vrouwenbroederschappen in middeleeuws Amersfoort. In E. Dijkhof & van Gent, M. J. (Red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (pp. 217-227). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
2000
van Kan, F. J. W. (2000). "Die elendiche arme mensen". de Amersfoortse armenzorg in de Middeleeuwen. Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 1, 78-93.
van Kan, F. J. W. (2000). Een nieuwe identiteit voor een stichteres van het Sint-Magrietconvent. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 92, 35-37.
van Kan, F. J. W. (2000). Roep mij onder de geredden. Armenzorg van de middeleeuwse Leidse elite. Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken, 2000, 13-30.
1999
van Kan, F. J. W. (1999). Around Saint Georg. Integration and Precendence during the Meetings of the Civic Militia of The Hague. In W. P. Blockmans & Janse, A. (Red.), Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages (Vol. 2, pp. 177-196). Turnhout: Brepols.
1996
Verhoeven, G. (1996). Kloosters. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 321-352). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (1996). Ontstaan en oudste geschiedenis van Dordrecht. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 15-32). Hilversum: Verloren.
Verhoeven, G. (1996). Parochies. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 300-320). Hilversum: Verloren.