Bibliografie

Van de Perre D. De culturele context van de twaalfde-eeuwse premonstratenzer architectuur in Europa. In: Van de Perre S, editor. Middeleeuwse premonstratenzer kerken. Vol 9. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1999. p. 75-107. (Bijdragen van de contactdag; vol 9). Abstract
Sanders JG. De kerken van Sint-Catharinadal in Breda tijdens het verblijf van de zusters aldaar. In: Van de Perre S, editor. Middeleeuwse premonstratenzer kerken. Vol 9. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1999. p. 57-73. (Bijdragen van de contactdag; vol 9).
Vander Laenen F, Van de Perre D. Middeleeuwse premonstratenzer sites en kerken in België. In: Van de Perre S, editor. Middeleeuwse premonstratenzer kerken. Vol 9. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1999. p. 7-56. (Bijdragen van de contactdag; vol 9). Abstract
Mulder-Bakker AB. De kluizenaar Gerlach van Houthem, Rolduc en de orde van Premonstreyt. In: Van de Perre S, editor. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Vol 8. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1998. p. 21-30. (Bijdragen van de contactdag; vol 8). Abstract
Caspers CM. Norbertus (non?) eucharisticus. Beschouwingen over Norbertus van Gennep als eucharistisch heilige. In: Van de Perre S, editor. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Vol 8. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1998. p. 9-20. (Bijdragen van de contactdag; vol 8). Abstract
Lambooij HT. Hagiografie in een Fries klooster. In: Van de Perre S, editor. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Vol 8. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1998. p. 31-49. (Bijdragen van de contactdag; vol 8). Abstract
Dekker C. De abt van Middelburg: ambachtsheer, dijkgraaf en prelaat. In: Van de Perre S, editor. Norbertijnen in de politiek. Vol 7. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1997. p. 65-76. (Bijdragen van de contactdag ; vol 7). Abstract
Avonds P. Bij de geboorte van de eerste stand in Brabant. De norbertijner abdijen in de Brabantse politiek tijdens de veertiende eeuw. In: Van de Perre S, editor. Norbertijnen in de politiek. Vol 7. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1997. p. 39-46. (Bijdragen van de contactdag; vol 7). Abstract
Meijns BL. De vestiging van norbertijnenabdijen in het graafschap Vlaanderen in het licht van de kanonikale hervorming. In: Van de Perre S, editor. Abdij en stad. Vol 6. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1996. p. 9-31. (Bijdragen van de contactdag; vol 6).