Bibliografie

Mulder-Bakker AB. Kluizenaressen en ongebonden religieuze vrouwen. In: Kusters L, editor. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding. Leuven: Parcum-Davindsfonds; 2017. p. 101-6.
Mulder-Bakker AB. Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In: Brand H, Benders J, Nip RIA, editors. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Vol 134. Hilversum: Verloren; 2011. p. 213-27. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 134).
Mulder-Bakker AB. Anchorites in the Low Countries. In: McAvoy LH, editor. Anchoritic Traditions of Medieval Europe. Woodbridge: Boydell & Brewer; 2010. p. 22-42.
Mulder-Bakker AB. Gerlach van Houthem: een kluizenaar met een opdracht. In: Mertens P, editor. Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach. Nijmegen: Vantilt; 2009. p. 59-67.
Fraeters V. Handing on Wisdom and Knowledge in Hadewijch of Brabant's Book of Visions. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH, editors. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life. New York: Palgrave MacMillan; 2009. p. 149-68. (The New Middle Ages).
Goudriaan K. The New Devout and their Women of Authority. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH, editors. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life. New York: Palgrave MacMillan; 2009. p. 25-46. (The New Middle Ages).
Mertens T. Die Cheestelicke Melody: A Program for the Spiritual Life in a Middle Dutch Song Cycle. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH, editors. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life . New York: Palgrave MacMillan; 2009. p. 123-48. (The New Middle Ages).
Mulder-Bakker AB. De cultus van Sint Gerlach en de geschiedenis van zijn stift. In: Mertens P, editor. Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach. Nijmegen: Vantilt; 2009. p. 68-77.
Folkerts S. The Manuscript Transmission of the Vita Mariae Oigniacensis in the Later Middle Ages. In: Mulder-Bakker AB, editor. Mary of Oignies. Mother of Salvation. Vol 7. Turnhout: Brepols; 2006. p. 221-41. (Medieval Women. Texts and Contexts; vol 7).
Bolton BM. Mary of Oignies. A Friend to the Saints. In: Mulder-Bakker AB, editor. Mary of Oignies. Mother of Salvation. Vol 7. Turnhout: Brepols; 2006. p. 199-220. (Medieval Women. Texts and Contexts; vol 7).