Bibliografie

Exporteer 13 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Santing, Catrien  [Alle filters opschonen]
2021
Looper, B., Santing, C., & van Steensel, A.. (2021). Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 82-99). Zutphen: Walburg Pers.
2013
Santing, C. (2013). Learning and the Modern Devotion: contradictio in terminis or inextricably bound unity?. In I. Kwiatkowski & Engelbrecht, J. (Red.), Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts (Vol. 2, pp. 207-226). Münster: Aschendorff.
2008
van Schaïk, R.. (2008). Consolidatie en bloei: de periode van de dertiende en begin veertiende eeuw. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 168-227 en 372-373). Zwolle: Waanders.
van Schaïk, R.. (2008). Een samenleving in verandering: de periode van de elfde en twaalfde eeuw. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 124-167 en 370-372). Zwolle: Waanders.
van Schaïk, R., & Groenendijk, H. A.. (2008). Het Noorden tussen Karolingische expansie en Noormannendreiging (circa 750-circa 1000). In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 100-123 en 370). Zwolle: Waanders.
Nip, R. I. A. (2008). Hoofdelingen en stedelingen, een wereld van verschil ca. 1350-1536. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 229-293 en 373). Zwolle: Waanders.
Nip, R. I. A. (2008). Opname in een groter verband. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 295-361 en 373-374). Zwolle: Waanders.
2005
van Herwaarden, J. (2005). De Middeleeuwse Sebastiaansverering in de Nederlanden. In P. T. van de Laar, Margry, P. J., & Santing, C. (Red.), Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (pp. 109-118). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (2005). Geloof en geloofsuitingen in de late Middeleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering. In P. T. van de Laar, Margry, P. J., & Santing, C. (Red.), Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (pp. 35-82). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (2005). Geloof en samenleving: Eucharistische devotie en de verering voor het Lijden van Jezus. In P. T. van de Laar, Margry, P. J., & Santing, C. (Red.), Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (pp. 21-34). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (2005). Jacobusverering in Rotterdam. In P. T. van de Laar, Margry, P. J., & Santing, C. (Red.), Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (pp. 119-128). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (2005). Middeleeuwse aflaten en Nederlandse devotie. In P. T. van de Laar, Margry, P. J., & Santing, C. (Red.), Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (pp. 83-107). Hilversum: Verloren.