Bibliografie

van der Meulen JF. Een chapelle ardente en een castrum doloris in verzen. Over het graf van Willem III en de Regret Guillaume (1339). In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 79-89.
de Geest J, Goudriaan K. Het kerkhof als plaats van herinnering en devotie. De zusters van Sint-Agnes te Amersfoort en hun begraafplaats. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 205-20.
van den Hoven van Genderen AJ. In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 23-35.
Maat G. Bijzetting en balseming van de eerste Nassau’s in de Lage Landen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 53-61.
de Geest J, Goudriaan K. Het kerkhof als plaats van herinnering en devotie. De zusters van Sint-Agnes te Amersfoort en hun begraafplaats. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 205-20.
Arts N. Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 23-35.
van Dael P. Efemere dodenmemorie. Het castrum doloris. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 65-77.
Goudriaan K. De opkomst van de lijkpreek. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 91-120.
Goudriaan K. Geert Grote, On Simony to the Beguines, and Church Reform. In: Kwiatkowski I, Engelbrecht J, editors. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts. Vol 2. Münster: Aschendorff; 2013. p. 115-40. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 2).
Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Inleiding. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 7-19.