Bibliografie

Goudriaan K. Empowerment through reading, writing and example: the Devotio Moderna. In: Rubin M, Simons W, editors. Christianity in Western Europe, c. 1100-c. 1500. Vol 4. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. p. 407-19. (The Cambridge History of Christianity; vol 4).
Goudriaan K. The New Devout and their Women of Authority. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH, editors. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life. New York: Palgrave MacMillan; 2009. p. 25-46. (The New Middle Ages).
Goudriaan K. Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht. In: Pauly M, Uhrmacher M, Pettiau H, editors. Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004. Vol 19. Luxembourg: Institut Grand-Ducal de Luxembourg; 2008. p. 197-256. (Publications du CLUDEM; vol 19).
Goudriaan K. De observantie der conversinnen van Sint-Augustinus. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 167-211. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
van Moolenbroek JJ. Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 31-72. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).
van Moolenbroek JJ. Een pastoraal offensief in Antwerpen. Norbertus, de volgelingen van Tanchelm, en de stichting van het Sint-Michielsklooster in 1124. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 13-30. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).
van Moolenbroek JJ. Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse vrouwenklooster van Sint-Servaas. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 73-107. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).
Bijsterveld AJ. Overqualified for their jobs?: Rural deans in the diocese of Liège (fifteenth and sixteenth centuries). In: Goudriaan K, van Moolenbroek JJ, Tervoort A, editors. Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Vol 123. Leiden: Brill; 2004. p. 87-111. (Brill's studies in intellectual history; vol 123).