Bibliografie

Mertens T. 'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 73-82. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).
Hoenen MJ. 'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 47-57. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).
Willaert F. Ruusbroec als auteur. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 59-72. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).
Burger C. De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 31-45. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).
Warnar G. Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 13-30. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).