Bibliografie

Exporteer 15 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Warnar, Geert  [Alle filters opschonen]
2020
van der Vlist, E. (2020). Elfduizend Maagden en enkele boeken. Handschriften uit het Sint-Ursulaklooster in Warmond. In W. van Anrooij, Dlabačová, A., Geleijns, E., Schaeps, J., Warnar, G., & van Zanen, S. (Red.), Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen (pp. 336-341). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (2020). Het Leven van Jezus van Willem van Branteghem. In W. van Anrooij, Dlabačová, A., Geleijns, E., Schaeps, J., Warnar, G., & van Zanen, S. (Red.), Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen (pp. 39-43). Hilversum: Verloren.
2018
Warnar, G. (2018). Mystieke inspiratie uit Groenendaal. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 34-35). Zwolle: Wbooks.
2009
Kestemont, M. (2009). Bloemlezen uit Velthem. Handschrift Wenen, Ö.N.B. Cod. 13.708 te Herne ten tijde van het Westers Schisma. In B. Besamusca, Sleiderink, R., & Warnar, G. (Red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering (Vol. 119, pp. 251-266). Hilversum: Verloren.
van Engen, H. (2009). Gerard van Voorne en de Vijfde Partie van de Spiegel historiael. In B. Besamusca, Sleiderink, R., & Warnar, G. (Red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering (Vol. 119, pp. 31-45). Hilversum: Verloren.
Scheepsma, W. F. (2009). Het venijn van broeder Ijsewijn. In B. Besamusca, Sleiderink, R., & Warnar, G. (Red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering (Vol. 119, pp. 143-159). Hilversum: Verloren.
1993
Burger, C. (1993). De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 31-45). Hilversum: Verloren.
Hoenen, M. J. F. M. (1993). 'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 47-57). Hilversum: Verloren.
Mertens, T. (1993). 'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 73-82). Hilversum: Verloren.
Warnar, G. (1993). Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 13-30). Hilversum: Verloren.
Warnar, G. (1993). Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 13-30). Hilversum: Verloren.
Willaert, F. (1993). Ruusbroec als auteur. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 59-72). Hilversum: Verloren.