Bibliografie

Noomen PN. Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad. In: Boersma JW, van den Broek JFJ, Offerman GJD, editors. Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen. Bedum: Profiel; 1990. p. 97-144 en p. 279-87.