Bibliografie

Exporteer 4 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Boersma, J.W.  [Alle filters opschonen]
1998
Boersma, J. W. (1998). Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 167-186). Assen: Van Gorcum.
1990
Noomen, P. N. (1990). Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad. In J. W. Boersma, van den Broek, J. F. J., & Offerman, G. J. D. (Red.), Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (pp. 97-144 en 279-287). Bedum: Profiel.