Bibliografie

Aerts E. Aspecten en ontwikkeling van het bierbedrijf in Brabant sedert de volle middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 7-26. (Bijdragen van de contactdag; vol 27). Abstract
Aerts E. La religione nell’economia. L’economia nella religione – Europa 1000-1800. In: Ammannati F, editor. Religione e istituzioni religiose nell’economia europea (1000-1800). Religion and religious institutions in the European Economy (1000-1800). Vol 43. Firenze: Firenze University Press; 2012. p. 3-115. (Istituto Internazionale di Storia Economica ‘F. Datini” Prato. Serie II. Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni; vol 43).