Bibliografie

Aerts E. Aspecten en ontwikkeling van het bierbedrijf in Brabant sedert de volle middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. In: Janssens H. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. pp. 7-26.
Aerts E. La religione nell’economia. L’economia nella religione – Europa 1000-1800. In: Ammannati F. Religione e istituzioni religiose nell’economia europea (1000-1800). Religion and religious institutions in the European Economy (1000-1800). Firenze: Firenze University Press; 2012. pp. 3-115.