Bibliografie

De Grauwe J. Vorming van de novicen en de studie van de theologie in de Provincia Teutoniae (1314-1796). In: Timmermans F, Gaens T. Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde. Leuven: Peeters; 2003. pp. 149-158.

Pagina's