Bibliografie

De Grauwe J. Vorming van de novicen en de studie van de theologie in de Provincia Teutoniae (1314-1796). In: Timmermans F, Gaens T, editors. Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde. Leuven: Peeters; 2003. p. 149-58.