Bibliografie

Gaens T. De hervorming van de kruisbroeders en de Moderne Devotie. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 401-9.
Gaens T. Speculum carthusianum. Carthusian historiographical texts as mirrors for reform and conversion. In: Excoffon S, Zermatten C, editors. Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015). Vol 319. Saint-Etienne: CERCOR; 2017. p. 225-44. (Analecta Cartusiana; vol 319).
Gaens T, Sanders JG. Prosopografisch overzicht van de bewoners van Sint-Sophia. In: Sanders JGM, editor. Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). Vol 44. Leuven: Peeters; 2016. p. 295-336. (Miscellanea Neerlandica; vol 44). Abstract
Gaens T, van Lith-Droogleever Fortuijn AM, Sanders JG. Kalendarium. In: Sanders JGM, editor. Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). Vol 44. Leuven: Peeters; 2016. p. 203-93. (Miscellanea Neerlandica; vol 44). Abstract