Bibliografie

Burger C. De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 31-45. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).