Bibliografie

Desplenter Y. Het getijdenboek in het Nederlands. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 92-95.
Vandemeulebroucke E, Desplenter Y. How Jan van Leeuwen († 1378) Was Made an Author. Opera Omnia and Authority. In: Boodts S, Leemans J, Meijns BLI. Shaping Authority. How Did a Person Become an Authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance? Turnhout: Brepols; 2016. pp. 363-387.
Claassens GHM. De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. pp. 125-150.

Pagina's