Bibliografie

Benders J. 768-ca. 1400. Het geschreven woord in kerk en stad. In: Folkerts S, Verhoeven G. Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. Zutphen: Walburg Pers; 2018. pp. 10-35.
van Dijk M. 1350-1500. Nieuwe doelen en nieuwe doelgroepen. In: Folkerts S, Verhoeven G. Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. Zutphen: Walburg Pers; 2018. pp. 36-89.
Bedaux J. 1500-1600. Van hoogtepunt tot neergang. In: Folkerts S, Verhoeven G. Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. Zutphen: Walburg Pers; 2018. pp. 90-135.