Bibliografie

van Duijl J. De intriges van broeder Sweder Cobbing van de Duitse Orde. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 529-39.
van Duijl J. Collecting property for the founding of a Teutonic House in Utrecht (1218-1235). In: Morton N, editor. Piety, Pugnacity and Property. Vol 7. London: Routledge; 2019. p. 59-74. (The Military Orders; vol 7).