Bibliografie

Exporteer 63 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Engen, Hildo van  [Alle filters opschonen]
2021
Benders, J. (2021). Bisschoppen schaduwen. Een verkenning van het landsheerlijk itinerarium in het Sticht Utrecht, circa 1150-1528. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 49-64). Hilversum: Verloren.
Trio, P. (2021). De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 263-276). Hilversum: Verloren.
Gaens, T. (2021). De hervorming van de kruisbroeders en de Moderne Devotie. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 401-409). Hilversum: Verloren.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2021). ‘De intensiteit van het religieus gevoel’. De legaten van de Leidse proost Nicolaas van Lavennis in perspectief. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 443-453). Hilversum: Verloren.
van Duijl, J. (2021). De intriges van broeder Sweder Cobbing van de Duitse Orde. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 529-539). Hilversum: Verloren.
Stapel, R. J. (2021). Een rekenoefening in drie akten. Bevolking, priester en hun herkomst in het bisdom Utrecht (begin zestiende eeuw)’. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 471-487). Hilversum: Verloren.
van Engen, H. (2021). Een tempel aan de Nieuwe Markt. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 499-511). Hilversum: Verloren.
van Engen, H. (2021). Een tempel aan de Nieuwe Markt. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 499-511). Hilversum: Verloren.
Nijdam, H. (2021). Het Westerlauwers Seendrecht: een filologische analyse. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 325-342). Hilversum: Verloren.
Lambooij, H. T. M. (2021). Mediteren over de oudste Mariëngaarder geschriften, 1163-1259. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 343-355). Hilversum: Verloren.
de Boer, D. E. H. (2021). Memento muri. Stervenvermaningen als teken aan de wand. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 455-469). Hilversum: Verloren.
de Weijert, R. (2021). Memoria rond Montfoort. Het testament van ridder Roelof de Rover van Montfoort. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 429-411). Hilversum: Verloren.
Noomen, P. N. (2021). Rinsumageest en de Bunonen. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 21-33). Hilversum: Verloren.
van Vliet, K. (2021). Roemloos ten onder in de Slag bij Ane. De herkomst van de ridders uit het leger van bisschop Otto van Lippe. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 81-110). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (2021). Twee privileges voor de tertiarissen van Aalsum en Oegeklooster. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 357-368). Hilversum: Verloren.
Verhoeven, G. (2021). Van open armen tot gouden handdruk. Fraterhuis en stadsbestuur in Delft. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 369-384). Hilversum: Verloren.
van Winter, J. M., & van Oosterstoom, A.. (2021). Vierhonderd jaar grondbezit en kadastrale registratie in Oostveen en Herbertscop. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 587-598). Hilversum: Verloren.
van Schaïk, R.. (2021). Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 411-427). Hilversum: Verloren.
Henderikx, P. (2021). Walcheren en de Vita sancti Willibrordi van Thiofried van Echternach. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 35-47). Hilversum: Verloren.
van Steensel, A., & Chalumeau, B.. (2021). Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-Beveland. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 127-138). Hilversum: Verloren.
de Langen, G. J., & Worst, D.. (2021). Watergangen en parochiegrenzen in Noord-Oostergo, circa 950-1150. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 311-323). Hilversum: Verloren.
2018
van Engen, H. (2018). Het Kapittel van Utrecht: vereniging van de derde orde. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 154-157). Zwolle: Wbooks.
2014
Simons, W. (2014). Beginnings. Naming Beguines in the Southern Low Countries. 1200-50. In L. Böhringer, Kolpacoff Deane, J., & van Engen, H. (Red.), Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe (Vol. 1, pp. 9-52). Turnhout: Brepols.
Goudriaan, K. (2014). Beguines and the Devotio Moderna at the Turn of the Fifteenth Century. In L. Böhringer, Kolpacoff Deane, J., & van Engen, H. (Red.), Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe (Vol. 1, pp. 187-217). Turnhout: Brepols.
von der Osten-Sacken, V. (2014). Dangerous Heretics or Silly Fools? The Name ‘Beguine’ as a Label for Lay Religious Women of Early Thirteenth-Century Brabant. In L. Böhringer, Kolpacoff Deane, J., & van Engen, H. (Red.), Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe (Vol. 1, pp. 99-116). Turnhout: Brepols.

Pagina's