Bibliografie

Groenendijk HA, van Schaïk R. De diepste oorsprong gezocht. De Harense kerkstichting. In: Bloemink H, Rabbers R, van der Woude R, editors. Dorpskerk Haren, 800 jaar! Haren: Hervormde Gemeente Haren-Onnen; 2021. p. 15-7. Abstract