Bibliografie

Exporteer 28 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Schaïk, Remi van  [Alle filters opschonen]
2022
van Schaïk, R.. (2022). De teloorgang van de kerk van Lutjewolde. Groninger Kerken, 39(2), 6-15.
van Schaïk, R.. (2022). Thesinger Stine schrijft geschiedenis. Het verhaal achter een velletje perkament uit 1541. In M. Aalberts (Red.), Ons Archief. Verhalen over de Groninger Archieven (pp. 108-111 en 183). Groningen: Groninger Archieven.
2021
Groenendijk, H. A., & van Schaïk, R.. (2021). De diepste oorsprong gezocht. De Harense kerkstichting. In H. Bloemink, Rabbers, R., & van der Woude, R. (Red.), Dorpskerk Haren, 800 jaar! (pp. 15-17). Haren: Hervormde Gemeente Haren-Onnen. Verkregen van https://www.dorpskerkharen.nl/800jaar
Groenendijk, H. A., & van Schaïk, R.. (2021). De Harense kerkstichting. De Spieker. Periodiek van de Drents Prehistorische Vereniging, 42(3), 9-11.
van Schaïk, R.. (2021). Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 411-427). Hilversum: Verloren.
2017
van Schaïk, R.. (2017). Het Groninger Stadboek gebonden en verlucht. (J. Bijlstra, Vert.)Historisch Jaarboek Groningen, Jaarboek 2017, 6-27.
2015
Kusman, D., & Demeulemeester, J. - L.. (2015). Connecting regional capital markets in the late medieval Low Countries: The role of Piemontese bankers as financial pathfinders and innovators in Brabant, Guelders, Flanders and Hainaut (c.1260-1355). In R. van Schaïk (Red.), Economies, Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective. The Low Countries and Neighbouring German Territories (14th-17th centuries) (Vol. 36, pp. 83-102). Turnhout: Brepols.
2001
van Schaïk, R.. (2001). Hel en hemel. Aspecten van middeleeuws geloofsleven in de Friese landen. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 166-177). Groningen: Groninger Museum.
1998
van den Hombergh, F. A. H. (1998). Brugman en de brandende ijver: het bericht over zijn preken te Groningen in 1452. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 240-255). Assen: Van Gorcum.
Hermans, J. M. M. (1998). Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474). In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 256-268). Assen: Van Gorcum.
Mulder-Bakker, A. B. (1998). De vrede van abten. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 3-17). Assen: Van Gorcum.
van Spijker, I. 't. (1998). Een matte biografie, een heiligenleven met allure: de dertiende-eeuwse Vita Siardi. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 187-199). Assen: Van Gorcum.
van Schaïk, R.. (1998). Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 225-239). Assen: Van Gorcum.
van Schaïk, R.. (1998). Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 225-239). Assen: Van Gorcum.
Boersma, J. W. (1998). Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 167-186). Assen: Van Gorcum.

Pagina's