Bibliografie

Looper B, Santing C, van Steensel A. Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 82-99.
Mulder-Bakker AB. Het Hellumse paasspel. De drie Maria’s bij het graf. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 123-132.
Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 8-23.
Ambrosius E. In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 200-211.
Kuiken CJ. Een voorbeeld van herdenken in de praktijk. De kerk van Hommerts. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 80-81.
Mulder-Bakker AB, van Beek L. Maria, Onze Lieve Vrouw. Hemelkoningin en Redder in Alle Nood. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 118-122.
Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 8-23.
Rudy KM. Getijdenboeken. Gebruik in huiskamers en kloosters. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 184-189.
Nip RIA. Levenden herdenken doden in en om Groningen in de late middeleeuwen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 76-79.
Mulder-Bakker AB. De arm van Johannes de Doper in de Martinikerk van Groningen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 115-117.

Pagina's