Bibliografie

Nip RI. Opname in een groter verband. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C, editors. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. p. 295-361 en p. 373-4.
Nip RI. Hoofdelingen en stedelingen, een wereld van verschil ca. 1350-1536. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C, editors. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. p. 229-93 en 373.
Nip RI. Changing Demands, Changing Tools : A Survey of Narrative Historical Sources Written during the Middle Ages in the Northern Low Countries. In: Verbeke W, Milis LJR, Goossens J, editors. Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind. Vol 34. Leuven: Leuven University Press; 2005. p. 1-20. (Mediaevalia Lovaniensia. Series I. Studia; vol 34).
van Schaïk R. Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R, editors. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Vol 17. Assen: Van Gorcum; 1998. p. 225-39. (Groninger historische reeks; vol 17).
Hermans JM. Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474). In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R, editors. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Vol 17. Assen: Van Gorcum; 1998. p. 256-68. (Groninger historische reeks; vol 17).
van den Hombergh FA. Brugman en de brandende ijver: het bericht over zijn preken te Groningen in 1452. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R, editors. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Vol 17. Assen: Van Gorcum; 1998. p. 240-55. (Groninger historische reeks; vol 17).