Bibliografie

Nip RIA. Levenden herdenken doden in en om Groningen in de late middeleeuwen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 76-79.
Nip RIA. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen in de Middeleeuwen, ca. 1267-1594. In: Hillenga M, Krips-van der Laan H. Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen. Zwolle: WBooks; 2016. pp. 9-47 en 180-182.
Nip RIA. Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 229-244.
Nip RIA. Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 229-244.
Roest B. Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 245-258.
Mulder-Bakker AB. Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In: Brand H, Benders J, Nip RIA. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 213-227.
Nip RIA. Ludeke Jarges (ca. 1410-1469). Een Groningse weduwe en de broeders en zusters van het Gemene Leven. In: Touber J, Brouwer M. De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen. Hilversum: Verloren; 2010. pp. 13-23.

Pagina's