Bibliografie

Folkerts S. De Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament (eind veertiende eeuw). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 165-76.
Claassens GH. De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 125-50.
de Hommel-Steenbakkers N. Apocalyps: Het laatste boek. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 159-68. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Kors MM. De Historiebijbel van 1361: Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 49-58. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Coun T. De Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën: "Diet dede verstont se qualec". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 117-29. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Scheepsma WF. Hooglied: Verlokkend, maar gevaarlijk. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 87-116. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Meuwese M. Verluchting in bijbelhandschriften: Bijbelvoorstellingen in een middeleeuws jasje. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 25-35. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Corbellini S. De Noordnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament: Het paradijs in een kloostercel. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 131-45. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van Dalen-Oskam KH. Bijbelstof op rijm: "Som so vielt in goeden lande. Dat brochte vrucht menegherande". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 37-48. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).