Bibliografie

van Herwaarden J. Jacobusverering in Rotterdam. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 119-128.
van Herwaarden J. Geloof en geloofsuitingen in de late Middeleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 35-82.
van Herwaarden J. Geloof en samenleving: Eucharistische devotie en de verering voor het Lijden van Jezus. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 21-34.
van Herwaarden J. Middeleeuwse aflaten en Nederlandse devotie. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 83-107.
van Herwaarden J. De Middeleeuwse Sebastiaansverering in de Nederlanden. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 109-118.
Margry PJ, Caspers CMA. Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg. Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren; 2000. p. 1200.

Pagina's