Contains the keyword Tekstuitgave

Smit CG. Het Rekenboeck van Floris Tzwynnen. Utrecht: Gemeentearchief Utrecht; 1993.
Boone M, de Hemptinne T. De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1993;159:245-389.
Meersseman S. Enkele vijftiende-eeuwse inventarissen uit het Sint-Jacobsgodshuis te Gent. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1992;158:51-74.
Oosterbosch M, Van Mingroot E. Doornik contra Rome. Een dubbele abtskeuze voor de abdij van Zoetendale in 1419. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 1992;33:49-98.