Contains the keyword Tekstuitgave

Tock B-. Un consilium universitaire pour l'abbaye de Saint-Bertin au début du XIIIe siècle. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 1994;34:15-36.
Lefèvre P, Godding P, Godding-Ganshof F. Chartes du chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles. 1047-1300. Vol 45. Louvain-la-Neuve-Brussel: Presses universitaires de Louvain-Nauwelaerts; 1993.
Smit CG. Het Rekenboeck van Floris Tzwynnen. Utrecht: Gemeentearchief Utrecht; 1993.
Boone M, de Hemptinne T. De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1993;159:245-389.