Contains the keyword Tekstuitgave

Marchandisse A. L'obituaire du chapitre de Saint-Materne à la cathédrale Saint-Lambert de Liège. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1991;157:1-124.
Mertens J. Fragment van een vijftiende-eeuwse rekening van de Duinenabdij (1462-1463). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1990;156:285-309.
Trio P. Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1989;155:279-380.
Marchandisse A. Les actes de fondation de l'hôpital Mottet, à Huy (XIVe siècle). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 1989;155:263-78.