Contains the keyword Tekstuitgave

Caluwaerts G. De aflaatbrief van 6 april 1363 in het kader van de viering van het Heilig Sacrament. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 115-37. Abstract
Nijssen R. De verpachting van de tienden van Herkenrode in Hasselt in 1497. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 139-50. Abstract
Nijssen R. De verpachting van de abdijmolen in Tuilt in 1526. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 151-9. Abstract
Scheler D. Arnold Heymerick: Persuasio de cappata religione non ineunda ante puberes annos. In: de Boer DEH, Kwiatkowski I, editors. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Vol 1. Münster: Aschendorff; 2013. p. 131-70. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 1).
Moens R. ‘“De legato domini Arnulphi de Audenarde”. De testamenten van arnulf IV van Oudernaarde (1242). Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 2013;50:149-200.