Contains the keyword Tekstuitgave

Emery Jr K. Lovers of the World and Lovers of God and Neighbor. Spiritual Commonplaces and the Problem of Authorship in the Fifteenth Century. In: Hendrickx F, Gaens T, editors. Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l’Ordre des Chartreux. Vol 1. 2nd ed. Leuven: Peeters; 2012. p. 237-80. (Studia Cartusiana; vol 1).
Van den Nieuwenhuizen J. De oprichting van het bisdom Antwerpen (1561). Analyse en tekstuitgave van de pauselijke bul. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2011;64:109-52.