Contains the keyword Tekstuitgave

Van den Nieuwenhuizen J. De oprichting van het bisdom Antwerpen (1561). Analyse en tekstuitgave van de pauselijke bul. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2011;64:109-52.
Booma JG. Kwam in 1563 in Thorn een gereformeerde synode bijeen? In: den Boer WA, Booma JGJ, Jacobs APJ, Jacobs JYHA, editors. Onder ‘t kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn. Vol 4. Gouda: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; 2010. p. 30-41. (Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 4).