Bibliografie

Exporteer 196 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel gelijk is aan A  [Alle filters opschonen]
[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
Schmitz, G. (2007).  Aachen 816. Zu Überlieferung und Edition der Kanonikergesetzgebung Lüdwig des Frommen. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 63(2), 497-544.
Ciresi, L. V. (2004).  The Aachen Karlsschrein and Marienschrein. (Blick, Sarah, Tekippe, Rita, Ed.).Art and architecture of late medieval pilgrimage in Northern Europe and England. 104, 753-785.
Robijns, L. (2004).  Aalst, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. (Tack, Luc, Dehaeck, Sigrid, Buyle, Marjan, Ed.).Architectuur van Belgische hospitalen. 10, 90-91.
Goudriaan, K. (2003).  Aan tafel bij de broeders en zusters van het gemene leven. Tijdschrift voor sociale geschiedenis . 29, 435-454.
Koch, A. C. F. (1992).  Aantekeningen uit een 14e-eeuws missaal van het Deventer gasthuis. (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 59-64.
Hermans, J. (1992).  Abbaye de Postel à Mol. Monasticon belge. 8/2, 171-193.
Lambotte, B., & Neuray B. (2007).  Abbaye de Stavelot. Le tombeau de Remacle. (Breyer, Catherine, Ed.).Actes du VIIe congrès de l'association des cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe congrès de la fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique. Congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 26-28 août 2004. 2, 581-590.
Koyen, M. H., & Van Dyck L. C. (1992).  Abbaye de Tongerlo. Monasticon belge. 8/2, 263-375.
Augustyn, B. (1994).  Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 31, 73-105.
Vandermaesen, M. (2003).  Abdij- en kloosterarchieven op het Rijksarchief te Brugge. Wettelijk kader, aanwinsten en ontsluiting. (Nuyttens, Michel, Ed.).Kloosterwezen in West-Vlaanderen. Bronnen en Geschiedenis. Studiedag georganiseerd te Brugge op 21 oktober 2002. 152, 105-120.