Bibliografie

Exporteer 35 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Auteur is Caspers, Charles M.A.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Caspers, C. M. A. (2002). De bisschop als Don Quichot. De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk, ca. 1300-ca. 1550. In Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten (pp. 47-70). Brussel: Algemeen Rijksarchief.
Caspers, C. M. A. (2001). Lyssen en Jacob, of: de grimmige strijd tussen een vermeende tovenares en de hoogschout van ‘s-Hertogenbosch, 1589-1595. Een inkijk in een omvangrijk dossier. In J. Jacobs (Red.), Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan dr. Marcel Gielis bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubilieum aan de theologische faculteit Tilburg (pp. 57-68). Tilburg: Theologische Faculteit Tilburg .
Caspers, C. M. A. (2001). How the sacrament left the church building. Theophoric processions as a constituent of the feast of Corpus Christi. In P. G. J. Post, Rouwhorst, G., van Tongeren, L., & Scheer, A. (Red.), Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture (Vol. 12, pp. 383-403). Leuven: Peeters.
Caspers, C. M. A. (2006). Thomas von Kempen und die Kommunion. Die Stellung des vierten (dritten) Buches der 'Imitatio' innerhalb der spätmittelalterlichen und späteren eucharistischen Frömmigkeit. In U. Bodemann & Staubach, N. (Red.), Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (Vol. 11, pp. 158-172). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Caspers, C. M. A. (2003). Liduina, the Virgin of Schiedam: Rise, Flourishing, and Waning of a Saint Cult, c. 1400-c. 2000. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 193-207). Leuven: Peeters.
Caspers, C. M. A. (1998). Norbertus (non?) eucharisticus. Beschouwingen over Norbertus van Gennep als eucharistisch heilige. In S. Van de Perre (Red.), Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré (Vol. 8, pp. 9-20). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Caspers, C. M. A. (1999). Magister consensus. Wessel Gansfort (1419-1489) und die Geistliche Kommunion. In F. Akkerman, Vanderjagt, A. J., & van der Laan, A. (Red.), Northern humanism in european context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius (Vol. 94, pp. 82-98). Leiden: Brill.
Caspers, C. M. A., Gielis, G., & Gielis, M.. (2012). De voorgeschiedenis: kerkelijk en godsdienstig leven in de late middeleeuwen. In M. Gielis, Kenis, L., Marnef, G., & Schelkens, K. (Red.), In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen (pp. 13-37). Leuven: Davidsfonds.
Caspers, C. M. A. (2014). Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 153, p. 168). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A., & Hofman, R.. (2012). Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 9-16). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A. (2018). Parijse kanseliers op de bres. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 70-71). Zwolle: Wbooks.
Caspers, C. M. A. (2018). Hemel, hel of vagevuur?. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 80-81). Zwolle: Wbooks.
Caspers, C. M. A. (2018). Gevonden met Gods hulp: Agnietenberg bij Zwolle. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 128-129). Zwolle: Wbooks.
Caspers, C. M. A. (2018). Het voorbeeld van de Moderne Devotie. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 130-131). Zwolle: Wbooks.

Pagina's