Bibliografie

Exporteer 72 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Mol, J.A.(Hans)  [Alle filters opschonen]
2021
Mol, J. A. (H. ). (2021). De expansie en aanwezigheid van de premonstratenzers in de Friese landen tot 1600. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 64-67). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
2019
de Langen, G. J., & Mol, J. A. (H. ). (2019). Noormannen en de Kerk in de Friese landen. In M. Stoter & Spiekhout, D. (Red.), Wij Vikingen! Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (pp. 22-41). Zwolle-Leeuwarden: Waanders- Fries Museum.
Bergsma, W. (2019). Suffridus Petrus als landshistorieschrijver. In K. van Berkel, Cools, H., Mol, J. A. (H. ), & Janssen, L. (Red.), Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd (2e ed., pp. 213-254). Hilversum: Verloren.
2008
Mol, J. A. (H. ). (2008). Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 213-231). Hilversum: Verloren.
2006
van Moolenbroek, J. J. (2006). Een pastoraal offensief in Antwerpen. Norbertus, de volgelingen van Tanchelm, en de stichting van het Sint-Michielsklooster in 1124. In S. Corbellini, Goudriaan, K., Mol, J. A. (H. ), & Tervoort, A. (Red.), Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit (Vol. 97, pp. 13-30). Hilversum: Verloren.
Mol, J. A. (H. ). (2006). The Hospitaller Sisters in Frisia. In A. T. Luttrell & Nicholson, H. J. (Red.), Hospitaller women in the Middle Ages (pp. 179-208). Aldershot: Ashgate.
van Moolenbroek, J. J. (2006). Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse vrouwenklooster van Sint-Servaas. In S. Corbellini, Goudriaan, K., Mol, J. A. (H. ), & Tervoort, A. (Red.), Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit (Vol. 97, pp. 73-107). Hilversum: Verloren.
van Moolenbroek, J. J. (2006). Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In S. Corbellini, Goudriaan, K., Mol, J. A. (H. ), & Tervoort, A. (Red.), Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit (Vol. 97, pp. 31-72). Hilversum: Verloren.
2004
Mol, J. A. (H. ). (2004). Een premonstratenzer landschap in Friesland: het ‘imperium’ van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk gezien. In H. Janssens (Red.), Norbertijner Abdij-economie en Landschap (Vol. 14, pp. 31-51). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.

Pagina's