Bibliografie

Exporteer 198 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
1995
Van der Eycken, M. (1995). Inventaris van het archief van de balije Biesen van de Duitse Orde. Deel I. De centrale administratie van de balije. Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen (Vol. 3a, p. 397). Bilzen-Hasselt: Studiecentrum Alden Biesen-Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). Ivetta of Huy. Mater et magistra. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 225-258). New York: Garland Publishing.
1997
Verhulst, A. E. (1997). Ieper in de 11e-12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 66-84). Hilversum: Verloren.
Burger, J. D. (1997). Inleiding. In M. Schilder (Red.), Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen (pp. 13-19). Amsterdam: Vossiuspers-Amsterdam University Press.
2001
Mol, J. A. (H. ). (2001). It kleaster Anjum en syn oergong nei Windesheim. In R. H. Bremmer Jr, Jansma, L. G., & Visser, P. (Red.), Speculum Frisicum. Stùdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (pp. 23-44). Leeuwarden: Fryske Akademy.
2003
Spicer, A. (2003). Iconoclasm and Adaption: The Reformation of the Churches in Scotland and the Netherlands. In D. Gaimster & Gilchrist, R. (Red.), The Archaeology of Reformation 1480-1580 (Vol. 1, pp. 29-43). Leeds: The Society for Post-Medieval Archaeology.
Waaijman, K. (2003). Image and Imagelessness. A Challenge to [the Modern] Devotion. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 29-40). Leuven: Peeters.

Pagina's