Bibliografie

Exporteer 7421 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Adriaenssen, L. F. W. (2009). Het heilseconomische nut van de arme. Brabants Heem, 61(2), 55-63.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). De heerlijke hoeve van Tulder. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 278-334). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Adriaenssen, L. F. W. (1991). Ex familia sancti Norberti. In L. F. W. Adriaenssen (Red.), Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant (pp. 265-288). 's-Hertogenbosch: Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap.
Adriaenssens, S., & Verheyen, K.. (2013). Oude bossen van de Antwerpse Kempen (p. 252). Leuven: Davidsfonds.
van Aelst, J. (2018). Suster Bertken: de kluizenares van Utrecht. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 198-199). Zwolle: Wbooks.
van Aelst, J. (2007). Middelnederlandse bewerkingen van het passieverhaal: Van informatiebron tot meditatietekst. In A. den Hollander, Kwakkel, E., & Scheepsma, W. F. (Red.), Middelnederlandse bijbelvertalingen (Vol. 102, pp. 147-157). Hilversum: Verloren.
van Aelst, J. (2004). Bitter as myrrh. Gerard Zerbolt's meditation on the Passion of Christ. In N. Staubach (Red.), Kirchenreform von unten: Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben (Vol. 6, pp. 306-323). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Aerts, E. (2012). La religione nell’economia. L’economia nella religione – Europa 1000-1800. In F. Ammannati (Red.), Religione e istituzioni religiose nell’economia europea (1000-1800). Religion and religious institutions in the European Economy (1000-1800) (Vol. 43, pp. 3-115). Firenze: Firenze University Press.
Aerts, J. (2022). Een universiteitskerk 1425-1797. In G. Huybens, Mellaerts, D., & Dewilde, B. (Red.), De Sint-Pieterskerk te Leuven: geschiedenis, architectuur en patrimonium (pp. 218-225). Leuven: Peeters. doi:https://doi.org/10.2307/jj.890657.17
Aerts, J. (2015). Waar hopeloze gevallen toestromen. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 122-127). Gent: Academia Press.
Aerts, E. (2017). Aspecten en ontwikkeling van het bierbedrijf in Brabant sedert de volle middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. In H. Janssens (Red.), Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen (Vol. 27, pp. 7-26). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Agten, E. (2020). The Catholic Church and the Dutch Bible. From the Council of Trent tot he Jansenist Controversy (1564-1733). Brill’s Series in Church History and Religious Culture (Vol. 80, p. 474). Leiden: Brill.
Ahoud, W. F. M. (1989). Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen 1389-1811 (1818). Zutphense archiefpublikaties (Vol. 5). Zutphen: Gemeentearchief Zutphen.
Ainsworth, M. Wynn. (2022). Attribution mysteries of "The Virgin and Child with St. Barbara, St. Elizabeth, and Jan Vos". In E. Capron, Ainsworth, M. Wynn, & Borchert, T. - H. (Red.), The Charterhouse of Bruges. Jan van Eyck, Petrus Christus, and Jan Vos (pp. 71-89). New York-Lewes: The Frick Collection- D Gilles.
Al, P. (1999). Premonstratenzer aanwezigheid in de Nederlanden. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 2, 67-75.
Alberzoni, M. P. (2012). I sistemi di controllo. In C. Andenna, Herbers, K., & Melville, G. (Red.), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen. Band 1. Netzwerke: Klöster und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts (Vol. 1.1, pp. 93-117). Stuut: Franz Steiner Verlag.
Albiero, L. (2021). Le temps sacré dans le Liber floridus. In P. Carmassi (Red.), Time and Science in the Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer (pp. 237-245). Turnhout: Brepols.
Albrecht, S. (2004). Der Kreuzgang als Gerichtsstätte. In P. K. Klein (Red.), Der mittelalterliche Kreuzgang : Architektur, Funktion and Programm. Ergebnis des internationalen Symposiums das vom 11.-13. Juni 1999 am Kunsthistorischen Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen stattfand (pp. 27-29). Regensburg: Schnell & Steiner.

Pagina's