Bibliografie

Exporteer 7353 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bartels, M., & Slechte, H.. (2007). Deventer, missiepost en handelsnederzetting aan de IJssel. Overijsselse historische bijdragen, 122, 37-54.
Barthélémy, D.. (2023). Miracles de l’an mil. Mnémosya (p. 320). Armand Collin: Paris.
Barthélemy, D.. (2004). La paix de Dieu dans le monde de la faide. In P. Bonnassie & Toubert, P. (Red.), Hommes et sociétés, dans l’Europe de l’An Mil (pp. 307-315). Toulouse: Presses universitaires du Midi.
Barthélemy, D.. (2000). Exorciser les démons de la vengeance, en Flandre autour de 1100. In P. Henriet & Legras, A. - M. (Red.), Au cloître et dans le monde: femmes, hommes et sociétés (IXe - XVe siècle). Mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq (Vol. 23, pp. 269-280). Paris: Presses universitaire de Paris-Sorbonne.
Bary, E. H. (G. ). (2006). Excentriek in het bisdommenlandschap. Deventer als bisschopsstad in de rooms-katholieke en oud-katholieke traditie. In E. H. (G. ) Bary, Hogenstein, C. M., Selderhuis, H. J., & Snel, J. D. (Red.), Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven (Vol. 16, pp. 13-33). Delft: Eburon.
Bary, E. H. (G. ). (1999). Grenzen in verkondiging en bediening. Historisch-geografische notities over de kerkelijke organisatie in het Gelders rivierengebied. In S. E. M. van Doornmalen, Bary, E. H. (G. ), Okkema, J. C., & Roes, J. (Red.), Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Vol. 11, pp. 3-20). Delft: Eburon.
Bary, E. H. (G. ). (1995). Augustinus en het ongeboren kind in het Oudfries. In G. N. Ackermans & Nissen, P. (Red.), Kleine geschiedenissen. Een bundel essays aangeboden aan Adelbert Davids (pp. 46-52). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Literair-historische Theologie.
Bary, E. H. (G. ). (2016). Die Errichtung der Ordensprovinz Germania Inferior („Niederdeutschland“) 1515. Neuordnung der dominikanische Territorialstruktur. In S. von Heusinger, Füllenbach, E. H., Senner, W., & Springer, K. - B. (Red.), Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter (Vol. 21, pp. 97-119). Berlin-Boston: Walter de Gruyter.
Bas, A. (2017). Inquisiteur Jacob van Hoogstraten (ca. 1460-1527) over het vagevuur. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 20(4), 125-130.
Baschet, J., & Dittmar, P. - O.. (2015). Les images dans l’Occident médiéval. L’Atelier du Médiéviste (Vol. 14, p. 507). Turnhout: Brepols.
Basdevant-Gaudemet, B. (2019). L’administration du diocèse pendant l’intérim en droit canonique, Xe-XIIIe siècle. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 97(2), 243-260.
Bastemeijer, A. F. W. E. (1999). De dertiende-eeuwse bouwfase van de Sint-Walburgiskerk te Zutphen. In M. Groothedde, Hartman, G. E., Hermans, M. R., & de Jonge, W. H. (Red.), De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk (pp. 65-91). Zutphen: Walburg Pers.
Bastemeijer, A. F. W. E., & Groothedde, M.. (1999). De Zutphense burcht van het jaar 1000 tot het einde van de twaalfde eeuw. In M. Groothedde, Hartman, G. E., Hermans, M. R., & de Jonge, W. H. (Red.), De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk (pp. 31-61). Zutphen: Walburg Pers.
Bastiaensen, J., & Hopstaken, J.. (2010). Drie pastorieën van de abdij Tongerlo in één beekdal: Essen, Kalmthout en Roosendaal. In J. Bastiaensen, Caimo, K., Cijffers-Rovers, B., Hopstaken, J., & Van Lani, S. (Red.), Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850 (pp. 48-97). Leuven: Davidsfonds.

Pagina's