Bibliografie

Exporteer 4899 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1994
Derolez, A., & Victor B. (1994).  Provinces of Liège, Luxemburg and Namur. Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries. 2, 256.
Haggh, B. (1994).  Reconstructing the plainchant repertory of Brussels and its chronology. (Haggh, Barbara, Daelemans, Frank, Vanrie, André, Ed.).Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 . 46, 177-213.
Mensema, A. J. (1994).  Schattingregister van Salland 1520. Inventarisreeks Rijksarchief in Overijssel. 42, XI+574.
Schoute, C. R. (1994).  Schoonhoven. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. 1, 108. Abstract
Baratz, L. W. (1994).  St. Gudula's childern. The boninfanten and choraelen during the Ancien Régime. (Haggh, Barbara, Daelemans, Frank, Vanrie, André, Ed.).Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 . 44, 214-305.
Zijlstra, S. (1994).  Studie and studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. De gegevens uit de testamenten. (Mol, J.A.(Hans), Ed.).Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. 779, 233-258.
Spaans, J. (1994).  Testamenten als bron voor de geschiedenis van de armenzorg. (Mol, J.A.(Hans), Ed.).Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. 779, 215-332.
Tock, B. - M. (1994).  Un consilium universitaire pour l'abbaye de Saint-Bertin au début du XIIIe siècle. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 34, 15-36.