Bibliografie

Exporteer 4877 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1995
van Moorsel, P. P. V. (1995).  Utrecht in de ban van de ring. De kromstaf komt in ons land. (Gulik, Koen van, Ed.).Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen. 21-34.
Janssen, H. L. (1995).  Van uithof tot stadshof. Een functionele analyse van de opgraving van de uithof van Postel te 's-Hertogenbosch. (Van de Perre, Stijn, Ed.).De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie. 5, 27-46.
Goudriaan, K. (1995).  Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem. (Aesch, F.H.J. van, Ed.).Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. 20, 85-113.
Raedts, P. (1995).  Willibrord. (Gulik, Koen van, Ed.).Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen. 15-19.
van Vlierden, M. (1995).  Willibrord en het begin van Nederland. Clavis Kunsthistorische monografieën. 15, 141.
1994
Aarts, B. (1994).  Ansfried, graaf, bisschop. Een stand van zaken. (Coolen, J., Forschelen, J., Ed.).Opera Omnia. II. Een verzameling geschied- en heemkundige opstellen. 7-85.
Mostert, M. (1994).  Apparaat voor de studie van de middeleeuwen. Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie. 28, 96.
Trio, P., & Haggh B. (1994).  The Archives of Confraternities in Ghent and Music. (Haggh, Barbara, Daelemans, Frank, Vanrie, André, Ed.).Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 . 46, 44-90.
Solokar, D. (1994).  'Augmentationem divini cultus.' Pious foundations and vespers motets in the church of Our Lady in Bruges. (Haggh, Barbara, Daelemans, Frank, Vanrie, André, Ed.).Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 . 44, 306-325.
Künzel, R. (1994).  Bisschoppen, geestelijken en aristocraten in Tiel (ca. 1050-ca. 1150). (Mostert, Marco, Künzel, Rudi, Demyttenaere, Albert, Ed.).Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering. 18, 59-76.
Verhoeven, G. (1994).  De beoorkonding van testamenten in middeleeuws Friesland. (Mol, J.A.(Hans), Ed.).Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. 779, 13-36.