Bibliografie

Exporteer 5594 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1995
Goudriaan, K. (1995).  De drukpers van Den Hem: een bijdrage. (Aesch, F.H.J. van, Ed.).Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. 20, 114-144.
Haas, J. A. K. (1995).  De familie van Merode en haar verhouding tot het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Liumbourg. 131, 67-92.
Mulder-Bakker, A. B. (1995).  De geschiedenis van de ridder-kluizenaar van Houthem. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. 45, 9-23.
Richter, M. (1995).  De jonge Willibrord. (Gulik, Koen van, Ed.).Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen. 35-44.
Overgaauw, E. A. (1995).  De liturgie van de Kruisheren in de Middeleeuwen. (Mostert, Marco, Demyttenaere, Albert, Ed.).De Betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen. 22, 195-216.
[Anoniem] (1995).  De oorsprong van de Luikse aartsdiakens. Euregionaal mozaïek. Voordrachten gehouden op het Historisch Congres bij gelegenheid van "Sittard 750 jaar Stad" (30.10.1993). 2-11.
Burgers, J. W. J., & Dijkhof E. C. (1995).  De oudste stadsrekeningen van Dordrecht. 1283-1287. Apparaat voor de geschiedenis van Holland. 11, XCVI+115.
Mulder-Bakker, A. B. (1995).  De overgeleverde tekst en zijn wordingsgeschiedenis. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. 45, 25-49.
Verkerk, C. L. (1995).  De parochie Haarlem en de religieuze stichtingen binnen haar grenzen. (Van der Ree-Scholtens, G., Ed.).Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem. 1245-1995. 63-87.
Vienne, L. (1995).  De premonstratenzer abdij van Postel : van hospitium tot onafhankelijke abdij (1140-1650). (Van de Perre, Stijn, Ed.).De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie. 5, 67-75.
van Bavel, B. J. P. (1995).  De stadshoven van de Norbertijner abdijen tijdens de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd. (Van de Perre, Stijn, Ed.).De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie. 5, 9-26.
Koorn, F. W. J. (1995).  De stichting van het Maastrichtse tertiarissenconvent Calvariënberg. (Melker, Bas R. de, Roever, M.B. de, Ed.).Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. 87, 97-106.
Flury-Lemberg, M. (1995).  De tunicella van de heilige Gerlach. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. 45, 101-107.
Mulder-Bakker, A. B. (1995).  De verering. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. 45, 119-135.
de Melker, B. R. (1995).  De vroegste testamentaire praktijk in Amsterdam. (Melker, Bas R. de, Roever, M.B. de, Ed.).Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. 87, 107-130.
Schieffer, R. (1995).  Die ältesten Papsturkunden für Deutsche Domkapitel. (Dalhaus, Josef H., Kohnle, Armin, Ed.).Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag. 39, 135-155.
Van der Jeught, F. (1995).  Een 16de-eeuws vonnis van de Grote Raad als informatiebron over de kiste van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 99, 73-84.