Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1995
Orbán, A. P. (1995).  Eén leven in drie spiegels: de Vita sancti Willibrordi volgens Beda, Alcuinus en Thiofridus. (Gulik, Koen van, Ed.).Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen. 45-62.
Harenberg, E. J. (1995).  Een mislukte Bethlehemse vervalsing van kort vóór 1325. (Melker, Bas R. de, Roever, M.B. de, Ed.).Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. 87, 131-142.
Cappon, C. M. (1995).  Eine donatio post obitum mit Treuhändern. Die Schenkung von Dietrich von Ulft zugunsten des Klosters Camp (um 1138). Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. 112, 245-270.
Kneepens, C. H. (1995).  Erasmus Ghoyee, Divi Gerlaci vita et miracula. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. 45, 148-214.
van Spijker, I. 't (1995).  Family ties. Mothers and virgins in the ninth century. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages. 14, 165-190.
Nip, R. I. A. (1995).  Godelieve of Gistel and Ida of Boulogne. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages. 14, 191-223.
Pasveer, J. (1995).  Het onderzoek van de beenderen van de heilige Gerlach. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. 45, 109-117.
de Bethune, L. (1995).  Het Spijker te Diest. (Van de Perre, Stijn, Ed.).De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie. 5, 47-58.
Van Langendonck, L. (1995).  Het voormalig refugium van de norbertijnerabdij van Tongerlo te Mechelen. (Van de Perre, Stijn, Ed.).De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie. 5, 59-65.
Schneiders, M. (1995).  Hoe vierde St Willibrord de liturgie?. (Gulik, Koen van, Ed.).Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen. 63-83.
Kawahara, A. (1995).  Imagining Medieval Charity. Sociale Ritual and Poor Relief in Late Medieval Ghent. The Journal of social Sciences and Humanities (Jinkun Gakuho). 23, 1-32.
Mulder-Bakker, A. B. (1995).  Ivetta of Huy. Mater et magistra. (Mulder-Bakker, Anneke B., Ed.).Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages. 14, 225-258.