Bibliografie

Exporteer 7489 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1997
Meijns, B. L. I. (1997). De bewogen ontstaansgeschiedenis van het kapittel (1091-einde twaalfde eeuw). Een 'valse start' en een omstreden erfenis uit het verleden. In H. de Smaele, Four, E., Heyndrickx, V., & De Jonghe, M. (Red.), De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Kunst en geschiedenis (pp. 19-50). Brugge: Jong Kristen Onthaal voor Toerisme.
Henderikx, P. (1997). De bisschop van Utrecht en het Maas-Merwedegebied in de 11e en 12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 99-128). Hilversum: Verloren.
De Belie, A. (1997). De Boudelo-Abdij, archeologisch onderzocht. Uitgave van de Culturele Kring Boudelo (Vol. 9). Belsele: Culturele Kring Boudelo.
de Graaff, L. P. W. (1997). De broederschappen op het platteland in de provincie Utrecht op het eind van de Middeleeuwen. Een inventarisatie. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 233-244). Hilversum: Verloren.
van Dolder, H. (1997). De Cellebroeders of Alexianen. Goudse kloosters in de Middeleeuwen. 2. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude", 15(2), 37-42.
van Hout, W. (1997). De Commanderij van Ter Braeke. Oud-Turnhout en zijn verleden, 4, 5-56.
Mekking, A. J. J. (1997). De Dom van bisschop Adalbold II te Utrecht. De architectuur en de rol van een elfde-eeuwse bouwheer. Clavis Kleine Kunsthistorische Monografieën (Vol. 15, p. 64). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Arnold, U. (1997). De Duitse Orde als economische factor in Noord-West-Europa tijdens de Middeleeuwen. In J. Mertens (Red.), Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde (Vol. 4, pp. 155-174). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
Arnold, U. (1997). De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. In J. Mertens (Red.), Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde (Vol. 4, pp. 175-198). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
Gumbert, J. P. (1997). De Egmondse boekenlijst. In G. N. M. Vis (Red.), In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Vol. 3, pp. 151-179). Hilversum: Verloren.
Noomen, P. N. (1997). De familie Cammingha in de middeleeuwen. Haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo. In Leeuwarder Historische Reeks (Vol. 10, pp. 10-98). Leeuwarden: Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden.
van Vliet, E. G. (1997). De geschiedenis van het Agnietenconvent. In F. van der Pol & Smit, M. (Red.), De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (Vol. 100, pp. 10-37). Kampen: Stichting IJsselacademie.
van der Pol, F. (1997). De Getijden van alle heiligen. Uit het getijdenboek van de zusters van Sint Agnes. In F. van der Pol & Smit, M. (Red.), De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (Vol. 100, pp. 111-179). Kampen: Stichting IJsselacademie.
van Winter, J. M. (1997). De Johanniters in Nederland en hun archieven. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 142-151). Hilversum: Verloren.
de Ren, L. (1997). De kunst in de balije Biesen. In J. Mertens (Red.), Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde (pp. 261-268). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
van Dael, P. (1997). De Legenda aurea en de beeldende kunst. In A. B. Mulder-Bakker & Carasso-Kok, M. (Red.), Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden (pp. 89-108). Hilversum: Verloren.
Assink, J. (1997). De materiële cultuur van het Agnietenconvent. In F. van der Pol & Smit, M. (Red.), De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (Vol. 100, pp. 59-100). Kampen: Stichting IJsselacademie.
Blomme, L. (1997). De Norbertijner abdij van Averbode. Instrumenta Praemonstratensia (2e ed., Vol. 2, p. 384). Averbode: Praemonstratensia.
van Genabeek, R. (1997). De opgravingen op het terrein van het Sint Agnesconvent. In F. van der Pol & Smit, M. (Red.), De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (Vol. 100, pp. 38-58). Kampen: Stichting IJsselacademie.
Heirbout, D. (1997). De procedure tot overdracht van onroerende goederen in het oud-Vlaamse recht. Enkele feodale voorbeelden uit de dertiende eeuw. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 31, 37-59.
Stöver, R. J.. (1997). De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom Utrecht. Clavis Kunsthistorische Monografieën (Vol. 16, p. 203). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.

Pagina's