Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1992
Mannaerts, K. (1992). De Vossemse geestelijkheid. Eigen Schoon en de Brabander, 74, 19-50.
Verhoeven, G. (1992). Devotie en negotie. Delft als bedevaartsplaats in de middeleeuwen. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
Oosterbosch, M., & Van Mingroot, E.. (1992). Doornik contra Rome. Een dubbele abtskeuze voor de abdij van Zoetendale in 1419. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen, 33, 49-98.
Obbema, P. F. J. (1992). Een handschrift van het Leidse begijnhof. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 84, 51-60.
Hoppenbrouwers, P. C. (1992). Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden ca. 1360 - ca. 1515. Historiae Agriculturae (Vol. 1-2, Vol. 25). Wageningen: Landbouwhogeschool Wageningen.
Meersseman, S. (1992). Enkele vijftiende-eeuwse inventarissen uit het Sint-Jacobsgodshuis te Gent. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 158, 51-74.
Koch, E. M. F. (1992). Entry into convents and the position on the marriage market of noble women in the late middle ages. In W. Prevenier (Red.), Marriage and social mobility in the late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas Moyen Âge. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988 (2e ed., Vol. 274, pp. 99-122). Gent: Rijksuniversiteit te Gent.
Boyle, L. E. (1992). "Epistulae venerunt parum dulces": la place de la codicologie dans l'édition des textes latins médiévaux. In J. Hamesse (Red.), Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux (Vol. 13, pp. 207-222). Louvain-la-Neuve: Institut d'études médiévales.
Heirbout, D. (1992). Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse feodaliteit in de XIIde eeuw. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 60, 49-62.
Koch, A. C. F. (1992). Gérard de Brogne et la maladie du comte Arnoul Ier de Flandre. In J. G. Kruisheer (Red.), Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990) (2e ed., Vol. 29, pp. 107-113). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (1992). Gouda in de late Middeleeuwen. Verslag van lopend onderzoek. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude", 10.
van Schaïk, R., & Diekstra, G. H. J.. (1992). Gronings Mariabeeld in Bilzen?. Groninger Kerken, 9, 67-76.
Grauwen, W. M. (1992). Heeft Norbert in 1113/1114 de bisschopszetel van Kamerijk geweigerd?. Analecta Praemonstratensia, 68(3-4), 196-208.
Goudriaan, K. (1992). Het elfde klooster. Over een handschrift afkomstig uit het convent Emaus in het Land van Stein. In N. D. B. Habermehl (Red.), In die stad van die Goude (Vol. 22, pp. 87-122). Gouda: Historische Vereniging die Goude.
de Moor, G. (1992). Het gezin van Adam van Nispen uit Breda: eerste-steenlegger van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aldaar in 1468. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 45, 59-78.
van Driessche, T. (1992). Het hellerechtshospitaal in het Sint-Pietersdorp te Gent. Functie en ontwikkeling van een middeleeuws proveniershuis. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 46, 47-80.

Pagina's