Bibliografie

Exporteer 208 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
Book Chapter
Appelmans, J. (2020). Image et usage des bois par les prémontrés en Brabant. In M. Plouvier (Red.), Actes officiels des 41e, 42e et 43e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Belgique, Liège, 2015 – Alsace, 2016 – République tchèque & Autriche, 2017 (Vol. 41-43, pp. 141-150). Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées.
Reynolds, R. E. (2016). The Imago Christi in the Bishop, Priest, and Clergy. In G. Peters & Anderson, C. C. (Red.), A Companion to Priesthood and Holy Orders in the Middle Ages (pp. 140–187). Leiden: Brill.
Ruf, S. (2012). Imago Xantensis 1529–1534. Die Gemälde Bartholomaeus Bruyns für den Xantener Hochaltar. In D. Geuenich & Lieven, J. (Red.), Das St. Viktor-Stift Xanten. Geschichte und Kultur im Mittelalter (Vol. 1, pp. 237-255). Köln-Weimar-Wien: Böhalu.
Plunkett-Latimer, A. (2016). The Imitation of Christ and Regular Flogging : A Form of Lay Brother Spirituality in the Twelfth-Century Cistercian and Carthusian Customaries. In K. Pansters & Plunkett-Latimer, A. (Red.), Shaping Stability. The Normation and Formation of Religious Life in the Middle Ages (Vol. 11, pp. 89-99). Turnhout: Brepols.
Balzer, E. (2012). Imiza von Xanten. Was die domna des 10. Jahrhunderts mit der Kaiserin Theophanu, den Grafen von Cappenberg und dem „Barbarossakopf“ zu tun hat. In D. Geuenich & Lieven, J. (Red.), Das St. Viktor-Stift Xanten. Geschichte und Kultur im Mittelalter (Vol. 1, pp. 17-57). Köln-Weimar-Wien: Böhlau.
Schroeder, N. (2017). Imperial Abbacy Meets French Lordship: Stavelot-Malmedy and the County of Luxembourg under Thibaut of Bar and Ermesinde (1197-1247). In S. Vanderputten, Snijders, T., & Diehl, J. (Red.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300 (Vol. 37, pp. 29-48). Turnhout: Brepols.
Guilardian, D., & Demeter, S.. (2007). Implantation des hospices et hôpitaux à Bruxelles (XlIe-XVIIIe siècles). In Hôpitaux du Moyen âge et des temps modernes (Vol. 25, pp. 53-60).
van Spijker, I. 't. (2019). “Impressed by Their Stamp”: Hagiography and the Cultivation of the Self. In S. Kahn Herrick (Red.), Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500 (Vol. 4, pp. 192-208). Leiden: Brill.
Adam, R. (2009). Impressum Leodii .. L'imprimerie avant Morhenus. In P. Bruyère & Marchandisse, A. (Red.), Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIII e siècle (Vol. 34, pp. 195-199). Liège: Société des Bibliophiles liégeois.
Faesen, R. (2020). In actione contemplativus: An Ideal of the Devotio Moderna and Some Antecedents in Spiritual Authors from the Low Countries. In J. - M. Auwers & Vanysacker, D. (Red.), Pulchritudo tam antiqua et tam nova: Studies in History of Christianity in Honour of Mathijs Lamberigts (Vol. 107, pp. 111-128). Turnhout: Brepols.
Mol, M. (2018). In de ban(d) van de calvinistische kanunnik. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 254-257). Hilversum: Verloren.
Cox, J. (2017). In de banne van Purmerend. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 122-126). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (2017). In de geest van de Moderne Devotie. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 43-48). Hilversum: Verloren.
Van Vilsteren, V. (1995). In de hemel is geen bier: een kloosterbrouwerij. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 66-67). Utrecht: Matrijs.
Belin, M. (2012). In devotione hominum. Le peuple des saints dans le monde paroissial des Pays-Bas méridionaux (15e-17e siècles) : l'exemple du Roman Pays de Brabant. In M. Belin (Red.), Saints, sainteté et culte des saints en Roman Pays. Cultes d'hier et d'aujourd'hui (Vol. 15, pp. 55-110). Wavre: CHIREL BW.
van Doren, J. (2018). In gesprek met Gregorius. Een achtste-eeuws fragment van de Dialogen van Gregorius de Grote. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 114-119). Hilversum: Verloren.
Vermeersch, L. (2015). In gewijde processie. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 102-109). Gent: Academia Press.
Van Bruaene, A. - L. (2015). In het oog van de storm. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 254-259). Gent: Academia Press.
Ardura, B., & Janssens, H.. (2021). In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 10-13). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
de Boer, D. E. H. (2012). In het voetspoor van Emo. De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212. In H. Janssens (Red.), Reizen in woelige tijden (Vol. 22, pp. 7-20). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Mannaerts, P. (2013). In hoc praecedunt Carthusienses. Radulph de Rivo and Carthusian liturgy. In S. J. Molvarec & Gaens, T. (Red.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity (Vol. 2, pp. 165-179). Leuven: Peeters.
Ambrosius, E. (2021). In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 200-211). Zutphen: Walburg Pers.
Close, F. (2000). In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Le culte de la Trinité. In J. - L. Kupper, Pirenne, F., & George, P. (Red.), Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle) (pp. 111-113). Liège: Éditions du Perron.
Arnoldussen, S. (2018). ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, Knol, E., & Schokker, J. (Red.), Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Vol. 99, pp. 199-204). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Van Bruaene, A. - L. (2006). 'In principio erat verbum': Drama, devotion, reformation and urban association in Low Countries. In C. F. Black & Gravestock, P. (Red.), Early modern confraternities in Europe and the Americas: international and interdisciplinary perspectives (pp. 64-80). Aldershot: Ashgate.

Pagina's