Bibliografie

Exporteer 198 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
Book Chapter
Ruf, S. (2012). Imago Xantensis 1529–1534. Die Gemälde Bartholomaeus Bruyns für den Xantener Hochaltar. In D. Geuenich & Lieven, J. (Red.), Das St. Viktor-Stift Xanten. Geschichte und Kultur im Mittelalter (Vol. 1, pp. 237-255). Köln-Weimar-Wien: Böhalu.
Plunkett-Latimer, A. (2016). The Imitation of Christ and Regular Flogging : A Form of Lay Brother Spirituality in the Twelfth-Century Cistercian and Carthusian Customaries. In K. Pansters & Plunkett-Latimer, A. (Red.), Shaping Stability. The Normation and Formation of Religious Life in the Middle Ages (Vol. 11, pp. 89-99). Turnhout: Brepols.
Balzer, E. (2012). Imiza von Xanten. Was die domna des 10. Jahrhunderts mit der Kaiserin Theophanu, den Grafen von Cappenberg und dem „Barbarossakopf“ zu tun hat. In D. Geuenich & Lieven, J. (Red.), Das St. Viktor-Stift Xanten. Geschichte und Kultur im Mittelalter (Vol. 1, pp. 17-57). Köln-Weimar-Wien: Böhlau.
Schroeder, N. (2017). Imperial Abbacy Meets French Lordship: Stavelot-Malmedy and the County of Luxembourg under Thibaut of Bar and Ermesinde (1197-1247). In S. Vanderputten, Snijders, T., & Diehl, J. (Red.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300 (Vol. 37, pp. 29-48). Turnhout: Brepols.
Guilardian, D., & Demeter, S.. (2007). Implantation des hospices et hôpitaux à Bruxelles (XlIe-XVIIIe siècles). In Hôpitaux du Moyen âge et des temps modernes (Vol. 25, pp. 53-60).
van Spijker, I. 't. (2019). “Impressed by Their Stamp”: Hagiography and the Cultivation of the Self. In S. Kahn Herrick (Red.), Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500 (Vol. 4, pp. 192-208). Leiden: Brill.
Adam, R. (2009). Impressum Leodii .. L'imprimerie avant Morhenus. In P. Bruyère & Marchandisse, A. (Red.), Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIII e siècle (Vol. 34, pp. 195-199). Liège: Société des Bibliophiles liégeois.
Faesen, R. (2020). In actione contemplativus: An Ideal of the Devotio Moderna and Some Antecedents in Spiritual Authors from the Low Countries. In J. - M. Auwers & Vanysacker, D. (Red.), Pulchritudo tam antiqua et tam nova: Studies in History of Christianity in Honour of Mathijs Lamberigts (Vol. 107, pp. 111-128). Turnhout: Brepols.
Mol, M. (2018). In de ban(d) van de calvinistische kanunnik. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 254-257). Hilversum: Verloren.
Cox, J. (2017). In de banne van Purmerend. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 122-126). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (2017). In de geest van de Moderne Devotie. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 43-48). Hilversum: Verloren.
Van Vilsteren, V. (1995). In de hemel is geen bier: een kloosterbrouwerij. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 66-67). Utrecht: Matrijs.
Belin, M. (2012). In devotione hominum. Le peuple des saints dans le monde paroissial des Pays-Bas méridionaux (15e-17e siècles) : l'exemple du Roman Pays de Brabant. In M. Belin (Red.), Saints, sainteté et culte des saints en Roman Pays. Cultes d'hier et d'aujourd'hui (Vol. 15, pp. 55-110). Wavre: CHIREL BW.
van Doren, J. (2018). In gesprek met Gregorius. Een achtste-eeuws fragment van de Dialogen van Gregorius de Grote. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 114-119). Hilversum: Verloren.
Vermeersch, L. (2015). In gewijde processie. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 102-109). Gent: Academia Press.
Van Bruaene, A. - L. (2015). In het oog van de storm. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 254-259). Gent: Academia Press.
Ardura, B., & Janssens, H.. (2021). In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 10-13). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
de Boer, D. E. H. (2012). In het voetspoor van Emo. De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212. In H. Janssens (Red.), Reizen in woelige tijden (Vol. 22, pp. 7-20). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Mannaerts, P. (2013). In hoc praecedunt Carthusienses. Radulph de Rivo and Carthusian liturgy. In S. J. Molvarec & Gaens, T. (Red.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity (Vol. 2, pp. 165-179). Leuven: Peeters.
Ambrosius, E. (2021). In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 200-211). Zutphen: Walburg Pers.
Close, F. (2000). In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Le culte de la Trinité. In J. - L. Kupper, Pirenne, F., & George, P. (Red.), Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle) (pp. 111-113). Liège: Éditions du Perron.
Arnoldussen, S. (2018). ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, Knol, E., & Schokker, J. (Red.), Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Vol. 99, pp. 199-204). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Van Bruaene, A. - L. (2006). 'In principio erat verbum': Drama, devotion, reformation and urban association in Low Countries. In C. F. Black & Gravestock, P. (Red.), Early modern confraternities in Europe and the Americas: international and interdisciplinary perspectives (pp. 64-80). Aldershot: Ashgate.
Schats, R., & Klomp, M.. (2019). In sickness and in health. An archaeological and osteoarchaeological analysis of St. Gertrude’s infirmary in Kampen (1382-c.1611). In R. van Oosten, Schats, R., & Fast, K. (Red.), Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries (Vol. 3, pp. 105-119). Leiden: Sidestone Press.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2013). In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In P. Bitter, Bonenkampová, V., & Goudriaan, K. (Red.), Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (pp. 23-35). Hilversum: Verloren.

Pagina's